ADDETMEK


ADDETMEK
Saymak. İtibar etmek. İttihaz etmek

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • addetmek — i, der, esk., Ar. ˁadd + T. etmek Saymak Üftade artık meseleyi kapanmış addediyor. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zül addetmek — zül saymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • görev bilmek (veya saymak veya addetmek) — görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek Umutlu da olsam, umutsuz da olsam, görev bildiğim işi yerine getiririm. M. C. Anday …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ad — 1. is., ddi, Ar. ˁadd 1) Sayma 2) Sayılma Birleşik Sözler addetmek addolunmak 2. is. 1) Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • addetme — is. Addetmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • insafsızlık — ğı İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur. R. N. Güntekin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller insafsızlık etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saymak — i, ar 1) Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak Nara sormuşlar: Tanelerin kaç tane? Yiyenler saysın bana ne demiş. B. R. Eyuboğlu 2) Sayıları arka arkaya söylemek Birden ona kadar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zül — is., llü, esk., Ar. ẕull 1) Alçalma, düşkünlük 2) Ayıplanacak şey Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zül addetmek zül saymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • add — (A.) [ ﺪﻋ ] sayma, görme, değerlendirme, kabul etme. ♦ addedilmek sayılmak, görülmek, değerlendirilmek. ♦ addetmek/eylemek saymak, görmek, değerlendirmek. ♦ addolunmak sayılmak, kabul edilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • FARZ — Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı karz dır.) * Takdir veya beyan eylemek. * Bir şeyi delmek, gedik açmak. * Bir dâvaya mevzu ve rükün… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük